Tái chế

Bạn ơi! Nếu bạn có những thứ vật dụng ko cần đến nữa, bạn đừng vội vứt đi nhé, hãy gửi cho tụi mình, tụi mình sẽ giúp bạn tìm chủ nhân mới cho chúng.

Ở tiệm “No Waste To Go” của tụi mình có một “góc tái sử dụng”. Bạn có thể mang những đồ cũ đến để ở đây, như: quần áo cũ, sách, hộp, chai/lọ hay ngay cả người yêu cũ….Tất cả mọi người đều có thể đến “góc tái sử dụng” của tụi mình để lấy miễn phí những thứ mà mình cần dùng đến nha.

Đối với những thứ mà không ai cần đến, tụi mình sẽ nghĩ cách để tái chế chúng thành những vật dụng khác. Tụi mình có thể sẽ dùng chúng cho những buổi workshop tái chế những vật dụng cũ thành vật dụng mới. Mời bạn nếu có thời gian thì đến tham gia với tụi mình nha!