Showing 1–20 of 110 results

NO WASTE TO GO là cửa hàng chuyên cung cấp những sản phẩm thiết yếu hằng ngày dành cho gia đình (tẩy rửa sinh học, thực phẩm…) với hình thức “Tự Mang Bình, Hũ, Lọ tới Làm đầy” nhằm giảm thiểu việc lãng phí và thải rác nhựa, gây ra ô nhiễm môi trường.

Bạn có thể mang chai, lọ, hộp cũ tới để mua các sản phẩm mình yêu thích. Tiệm cũng có sẵn các chai lọ cũ miễn phí đã được rửa sạch cho các bạn dùng lại.

Để hiểu thêm về phương thức này, bạn hãy xem chi tiết trong LINK sau:

Cách mua hàng refill