Đèn Xông Tinh Dầu

60.000 

Làm bằng sứ. Dùng để đốt tinh dầu xông phòng.

Hướng dẫn: Đổ nước đầy 2/3 chén, thêm 6-10 giọt tinh dầu. Dùng nến/ đèn cầy để đốt dưới đáy.