Tương Tahini

Sản phẩm này đã hết hàng hoặc không có sẵn.

Hoàn tiền 10.000đ nếu trả hũ.

Weight

275gr, 450gr