Chà Là Sấy Sayer

15.000 

Cung cấp nhiều chất cần thiết khác nhau, nhất là kali. Quả chà là chín có thành phần đường tự nhiên là khoảng 80%.

Để ăn hoặc dùng làm các loại bánh.

Trọng lượng 100 g