Đậu Đỏ Tây

8.000 

23% carbohydrate, 9% protein, chất béo không đáng kể, và nhiều loại vitamin. Chứa nhiều vitamin B9, sắt, và phốt-pho.

Dùng để nấu ăn. Cần ngâm nước trước và nấu tối thiểu 30 phút để tiêu hủy hoàn toàn chất độc.

Trọng lượng 100 g